Edward McMillan-Scott, parlamentsledamot – frispråkig stridande mot påtvingat organplundring behöver ditt stöd

Edward McMillan-Scott, MEP är vice ordförande för Europaparlamentet, demokrati och mänskliga rättigheter. Han är en av de mest uttalade frontfigurerna i Europa (och globalt) i kampen mot den oetiska, påtvingade organskörden i Kina. I flera år var han avsevärt involverad i att öka medvetenheten mot påtvingad organskörd i Kina och lämnade en stark röst...