Fråga om Kinas påtvingade organskörd från Falun Gong togs upp vid UNHRC

Av Omid Ghorishi, Epoch Times | 31 mars 2014 Den kinesiska regimens makabra praxis att döda Falun Gong-utövare för deras organ togs upp inför FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève nyligen av Vancouver-baserade Lawyer's Rights Watch Canada. När Vani Selvarajah från Advokat talade vid en session som granskade UNHRC:s rapport om Kinas mänskliga rättigheter...