I Kina är skörd av organ regeringens politik

MEP Niccolò Rinaldi är medlem i Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter. Organhandel är en av de viktigaste frågorna som statliga myndigheter och människorättsorganisationer bekämpar på internationell nivå på grund av de internationella kriminella nätverk som tjänar på försäljning av mänskliga organ. En av tragedierna i...