Dödandet av Falun Gong för deras organ: Individuella fall – av David Matas

Reviderade kommentarer William Pitt Union, University of Pittsburgh 28 mars 2013 Slutsatsen att utövare av den andligt baserade uppsättningen av övningar Falun Gong har dödats i stort antal för sina organ beror på sammanflödet av ett antal bevisspår. Dessa bevis identifierar inte nödvändigtvis enskilda offer. Ibland blir jag tillfrågad...