Ethan Gutmanns vittnesbörd – "Mänskliga rättigheter i Kina"

House International Relations Committees underkommitté för Afrika, globala mänskliga rättigheter och internationella operationer Onsdagen den 19 april 2006, 10:30 2172 Rayburn House Office Building. Herr ordförande, tack för att du bjudit in mig att ge ett bidrag till kommitténs mycket viktiga arbete. För ungefär två månader sedan hörde din kommitté representanter för Google, Microsoft, Yahoo och Cisco...