Ơ ơn thỉnh nguyện gửi tới cao ủy nhanh quyền liin hiệp quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ cá ạcp cưỡng bức thuh nội tạng từ cá ọcp vi ênse.

 

Vào năm 2013, Hiệp Hội Các Bác Sỹ Chống Mổ Cướp Nội Tạng (DAFOH.org) đã mở một chiến dịch thu thập chữ ký trên toàn cầu, để gửi đơn thỉnh nguyện tới Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng một cách vô đạo đức từ các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc.

Ơ ơn thỉnh nguyện cũng kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ối với nhóm tu luyện thần 'pháp lunng', vốn là nhng nạ nh d th dế nế e thn e thnạu n e n e n e n e n e n e n e n.

Trong giữa tháng 7 và tháng 11 năm 2013, đã có gần 1,5 triệu người tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh ác chưa từng thấy này. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2013, nghị viện châu â đã thong qua một nghị quyết mang tính khẩn cấp ối với việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại tại.

Người Ký tên dưới đ đ, đã ược báo ộng về những bằng chứng của việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ cánc pn c. Chúng tôi hiểu được rằng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, vốn là những nạn nhân chủ yếu của tội ác chống nhân loại này, là một hình thức tội ác vô cùng kỳ dị và chưa tung có trong lịch sử xưa nay.

Chúng tôi hi vọng rằng sự kết thúc của việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công cũng sẽ xóa bỏ tình trạng cưỡng bức thu hoạch nội tạng một cách vô đạo đức này đang áp dụng với các nhóm thiểu số khác tại Trung Quốc: người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng e các tín đồ Thiên Chúa giáo Gia Đình.

Nhân đây, chúng tôi yêu cầu Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc về việc:

  1. Yêu cầu Chính phủ Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bịcg giữ giam giữ tạ.
  2. Tiến hành ngay Các Cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn ể truy tố các thủ phạm có li ến thn thn thnnnnnnn lhin lhin nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngnnnnng nnnngnngnngnngnngngngngngngngngngnngnngnngnngnngngngngngngngngngngngngngngngngngngnn
  3. Yêu cầu Chính phủ Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại tàn độc đối với Pháp Luân Công, vốn là nguyên nhân cốt lõi của việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.
Tôi, người ký tên dưới đây, cho phép tổ chức 'Hiệp Hội Các Bác Sỹ Chống Mổ Cướp Nội Tạng' (DAFOH.org) sử dụng bản gốc hoặc bản sao của bản tuyên bố có chữ ký của tôi, và đệ trình lên Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Hiệp Hội Cấy Ghép, tất cả các chính phủ và quốc hội, và các tổ chức đáng tin cậy khác, để giúp ngăn chặn những tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng một cách vô đạo đức và tàn độc này tại Trung Quốc.Những thông tin không có dấu são *, là không nhất thiết phải điền vào.

Thông tin liên lạcủa bạn sẽ chỉ được sử dung để trình bày trong bối cảnh của đơn thỉnh nguyện này. Thông tin liên lạcủa bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.