Website Voorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door InternationalCoalition to End Transplant Abuse in China Ltd. Door toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van deze website en gerelateerde diensten, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden (voorwaarden), waaronder ons privacybeleid dat beschikbaar is op https://endtransplantabuse.org/privacy-policy/. U dient ons privacybeleid en deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen en onmiddellijk te stoppen met het gebruik van onze website als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

In deze voorwaarden betekent 'ons', 'wij' en 'onze' Internationale Coalitie om transplantatiemisbruik in China Ltd te beëindigen.

Registratie

Mogelijk moet u een geregistreerd lid zijn om toegang te krijgen tot bepaalde functies van onze website.

Wanneer u zich registreert en uw account activeert, geeft u ons persoonlijke informatie zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, staat en beroep. U moet ervoor zorgen dat deze informatie juist en actueel is. We zullen alle persoonlijke informatie die we verzamelen behandelen in overeenstemming met ons privacybeleid.

Wanneer u zich registreert en uw account activeert, zullen wij u een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken. U bent verantwoordelijk voor het veilig houden van deze gebruikersnaam en wachtwoord en bent verantwoordelijk voor al het gebruik en alle activiteiten die onder deze gebruikersnaam worden uitgevoerd.

Ben je jonger dan 13 jaar, dan mag je geen account aanmaken of je registreren als lid. Als u 13 jaar of ouder bent maar jonger dan 18 jaar, verklaart u dat u deze Voorwaarden met uw ouder of wettelijke voogd hebt doorgenomen om er zeker van te zijn dat u en uw ouder of wettelijke voogd deze Voorwaarden begrijpen. Als je een ouder of voogd bent die een persoon onder de 18 jaar (een minderjarige) toestemming geeft om een ​​account aan te maken, ga je akkoord met:

  • toezicht uitoefenen op het gebruik van onze website en account door de minderjarige;
  • alle risico's aanvaarden die verband houden met het gebruik van onze website en hun account door de minderjarige, inclusief de overdracht van inhoud of informatie van en naar derden
  • noch het gebruik van onze website en hun account;
  • zorgen voor de juistheid en waarheidsgetrouwheid van alle door de minderjarige verstrekte informatie; en
  • namens de Minderjarige de toestemmingen in deze Voorwaarden verstrekken.

We kunnen je vragen te bevestigen dat je toestemming hebt van je ouders of voogd en dat zij namens jou met deze Voorwaarden hebben ingestemd, en zelfs als we dit niet doen, gaan we ervan uit dat dit het geval is en zullen we toegang geven tot onze website en uw account op deze basis.

We kunnen die informatie bekendmaken aan derden die ons helpen onze diensten te leveren (inclusief leveranciers van informatietechnologie, communicatieleveranciers en onze zakenpartners) of zoals vereist door de wet. Als u deze informatie niet verstrekt, kunnen we mogelijk niet al onze diensten aan u leveren. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken aan ontvangers die zich buiten Australië bevinden, inclusief aan personeel en professionele adviseurs in landen die op onze website worden vermeld.

In ons privacybeleid wordt uitgelegd: (i) hoe we uw persoonlijke informatie opslaan en gebruiken, en hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonlijke informatie en deze kunt corrigeren; (ii) hoe u een klacht kunt indienen met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens; en (iii) hoe we een klacht zullen behandelen. Als u meer informatie wilt over ons privacybeleid of onze praktijken, neem dan contact met ons op via: https://endtransplantabuse.org/connect/.

Door uw persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken, opslaan en vrijgeven van die informatie zoals beschreven in het Privacybeleid en deze Voorwaarden.

Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van informatie

De informatie op onze website is niet volledig en is bedoeld om een ​​samenvatting te geven van het behandelde onderwerp. Hoewel we alle redelijke pogingen doen om de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op onze website te waarborgen, voor zover toegestaan ​​door de wet, inclusief de Australische consumentenwetgeving, geven we geen garantie met betrekking tot de informatie op deze website. U dient eventuele wijzigingen in de informatie op deze website in de gaten te houden.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of iemand anders indien storing of schade aan uw computersystemen optreedt in verband met het gebruik van deze website of een gelinkte website. U moet uw eigen voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alles wat u voor uw gebruik van onze website selecteert, vrij is van virussen of iets anders (zoals wormen of Trojaanse paarden) die de werking van uw computersystemen kunnen verstoren of beschadigen.

We kunnen van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving de website (inclusief de voorwaarden) of de informatie, producten of diensten die erop worden beschreven, wijzigen of toevoegen. Wij verbinden ons er echter niet toe de website up-to-date te houden. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of iemand anders als er fouten optreden in de informatie op de website of als die informatie niet up-to-date is.

Gelinkte sites

Onze website kan links bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Deze links zijn bedoeld voor het gemak en blijven mogelijk niet actueel of worden onderhouden. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, onderschrijven en zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van die gelinkte websites en hebben we geen controle over of rechten op die gelinkte websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, bezitten of licentiëren wij van derden alle rechten, titels en belangen (inclusief auteursrechten, ontwerpen, patenten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten) op deze website en in al het materiaal (inclusief alle tekst, afbeeldingen, logo's, audio en software) beschikbaar gesteld op deze website (Content).

Uw gebruik van deze website en gebruik van en toegang tot enige inhoud verleent of draagt ​​geen rechten, titels of belangen over aan u met betrekking tot deze website of de inhoud. We verlenen u echter wel een licentie om toegang te krijgen tot de website en de inhoud te bekijken onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in deze overeenkomst en, indien van toepassing, zoals uitdrukkelijk geautoriseerd door ons en/of onze externe licentiegevers.

Zonder schriftelijke toestemming is elke reproductie of herdistributie van deze website of de inhoud verboden en kan dit leiden tot civiele en strafrechtelijke sancties. U mag de Inhoud niet kopiëren naar een andere server, locatie voor publicatie, reproductie of distributie, behalve voor zover toegestaan ​​door de wet.

Elk ander gebruik, kopiëren of reproduceren van deze website, de inhoud of een deel ervan is verboden, behalve voor zover toegestaan ​​door de wet. U mag echter één kopie maken van rapporten, artikelen en nieuwsbriefings voor persoonlijk gebruik en niet-commercieel gebruik.

Geen commercieel gebruik

Deze website is alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de inhoud, software, producten of diensten op deze website niet wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, commercieel exploiteren, afgeleide werken maken van, overdragen of verkopen. U mag deze website, of de inhoud ervan, niet gebruiken voor commerciële doeleinden, inclusief reclame of het genereren van advertentie-inkomsten op uw eigen website.

Onaanvaardbare activiteit

U mag geen handelingen verrichten die wij ongepast achten, onwettig zijn of verboden zijn door de wetten die van toepassing zijn op onze website, inclusief maar niet beperkt tot:

  • elke handeling die een inbreuk zou vormen op de privacy (inclusief het uploaden van privé- of persoonlijke informatie zonder de toestemming van een persoon) of enige andere wettelijke rechten van personen;
  • het gebruik van deze website om ons, onze werknemers of andere individuen te belasteren of te belasteren;
  • het uploaden van bestanden die virussen bevatten die schade kunnen toebrengen aan ons eigendom of het eigendom van andere personen;
  • het plaatsen of verzenden naar deze website van niet-geautoriseerd materiaal, inclusief maar niet beperkt tot materiaal dat, naar onze mening, waarschijnlijk ergernis zal veroorzaken, of dat lasterlijk, racistisch, obsceen, bedreigend, pornografisch of anderszins is of dat schadelijk is voor of in strijd met onze systemen of de systemen of netwerkbeveiliging van een derde partij.

Als we u toestaan ​​informatie op onze website te plaatsen, hebben we het recht om deze informatie naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te verwijderen.

Garanties en disclaimers

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, inclusief de Australische consumentenwetgeving, geven we geen garanties of verklaringen over deze website of de inhoud, inclusief maar niet beperkt tot garanties of verklaringen dat ze volledig, nauwkeurig of up-to-date zullen zijn, dat toegang ononderbroken of foutloos of vrij van virussen zal zijn, of dat deze website veilig zal zijn.

We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving uw toegang tot deze website, enige inhoud of een functie van deze website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te beperken, op te schorten of te beëindigen en we zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies, kosten, schade of aansprakelijkheid die zich kunnen voordoen als resultaat.

deze website en/of het feit dat bepaalde informatie of materialen die erop staan ​​onjuist, onvolledig of niet up-to-date zijn.

Aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, inclusief de Australische consumentenwetgeving, zijn wij in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen, schade of kosten - ongeacht de manier waarop deze zich voordoen - die kunnen worden geleden als gevolg van uw gebruik van onze website en/of de informatie of materialen die erop staan, of als gevolg van de ontoegankelijkheid van deze website en/of het feit dat bepaalde informatie of materialen die erop staan ​​onjuist, onvolledig of niet up-to-date zijn.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Uw gebruik van de website en deze voorwaarden worden beheerst door de wetten van New South Wales, Australië en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken die jurisdictie uitoefenen in New South Wales, Australië.

Ingangsdatum: 18 februari 2018