DAVID MATAS SPREEKT IN DE INTERNATIONALE SAMENLEVING VOOR ORGAANSCHENKING EN AANKOOP – GENVE, ZWITSERLAND

DOOR DAVID MATAS Opmerkingen voorbereid voor levering aan de International Society for Organ Donation and Procurement (ISODP), 7 september 2017, Genève, Zwitserland Onderzoek dat ik en anderen hebben gedaan heeft geleid tot de conclusie dat China betrokken is geweest bij wijdverbreide, langdurige grootschalige misbruik van orgaantransplantaties dat tot op de dag van vandaag voortduurt. De bronnen van…

Verenigde Naties opgeroepen om op te treden tegen orgaanhandel in China

Door Epoch Times GENVE – Een groep artsen, advocaten en internationale activisten kwam bijeen in het Palais des Nations, het hoofdkwartier van de VN, om te bespreken wat volgens hen massamoord was, uitgevoerd door het Chinese regime, en riep de VN op om een volledig onderzoek van de zaak. De oproep komt zes maanden na...