Debatten en moties

November 2016 - Australische Senaat heeft motie aangenomen - Orgaanaankoop in het buitenland

Oktober 2016 – Debat – Britse Lagerhuis debatteerde over de kwestie van gedwongen orgaanroof in China

Oktober 2016 – Britse Lagerhuis Early Day Motion 502 – Gedwongen orgaanroof in China

Februari 2016 – Motie “China: Orgaanoogst” gepresenteerd in de Australische Senaat

  • Aanhoudende bezorgdheid over de praktijk van het oogsten van organen van gevangenen in de Volksrepubliek China, naast beschuldigingen van illegale handel in organenoogst in andere delen van Azië en in Europa

November 2014 - Motie van het Canadese parlement waarin gedwongen orgaanroof in China wordt veroordeeld

  • Goedgekeurd door de Canadese Subcommissie voor internationale mensenrechten van de permanente commissie voor buitenlandse zaken en internationale ontwikkeling

Juli 2014 – Verklaring van de Australische Senaat over gedwongen orgaanroof

  • Leg vast dat de praktijk van gedwongen orgaanroof in landen, waaronder China, onder geen enkele omstandigheid mag worden genegeerd

Maart 2013 - Australische Senaatsmotie aangenomen Buitenlandse zaken - China - orgaanroof