▷De David Kilgour 'Uncut'-interviewserie

Een intiem één-op-één met de befaamde oud-staatssecretaris. De kwestie van China's transplantatiepraktijken kwam in maart 2006 voor het eerst aan het licht via een klokkenluider. David Kilgour en David Matas lanceerde een onafhankelijke onderzoek. onderzoeksjournalist Ethan Gutman later deed hij zeven jaar zijn eigen onderzoek. Hij kwam tot vergelijkbare conclusies. In 2016 bundelden de drie onderzoekers hun krachten en evalueerden ze primair bronnenonderzoek naar de activiteiten van honderden transplantatieziekenhuizen in China. Op basis van mediaberichten, officiële verklaringen, medische tijdschriften, ziekenhuiswebsites en webarchief, bevindingen laten zien dat de Chinese transplantatie-industrie in slechts een paar jaar tijd een van de meest productieve ter wereld is geworden, ondanks het ontbreken van een orgaandonatiesysteem.

In het afgelopen decennium zijn er berichten naar voren gekomen dat het Chinese regime gewetensgevangenen vermoordt om zijn enorme, lucratieve orgaantransplantatie-industrie te bevoorraden. Nieuw bewijsmateriaal en cijfers uit primaire Chinese bronnen onthullen nu de aard en omvang van deze misbruiken.

Op 22 juni 2016 publiceerden drie gerespecteerde onafhankelijke onderzoekers een rapport van 680 pagina's dat een door de staat aangestuurde industrie illustreert die veel meer organen transplanteert - in een orde van grootte - dan kan worden verklaard door officiële bronnen, waarvan China zegt dat het geëxecuteerde gevangenen zijn en vrijwillige donateurs.

China's orgaanroof is een focus geworden van media over de hele wereld. Er zijn hoorzittingen gehouden door het Amerikaanse Congres, het Britse parlement en het Europees Parlement. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en het Europees Parlement hebben resoluties aangenomen waarin de praktijk wordt veroordeeld.

lees meer

2006 Onderzoek

Het rapport concludeert dat de regering van China en haar agentschappen in talrijke delen van het land, in het bijzonder ziekenhuizen maar ook detentiecentra en 'volksrechtbanken', sinds 1999 een groot maar onbekend aantal Falun Gong gewetensgevangenen ter dood hebben gebracht. Hun vitale organen, waaronder nieren, levers, hoornvliezen en harten, werden onvrijwillig in beslag genomen voor verkoop tegen hoge prijzen, soms aan buitenlanders, die normaal gesproken lang moeten wachten op vrijwillige donaties van dergelijke organen in hun thuisland. 

De conclusie komt niet uit één enkel bewijsstuk, maar eerder uit het samenvoegen van al het beschouwde bewijsmateriaal. Elk deel van het beschouwde bewijsmateriaal is op zichzelf verifieerbaar en, in de meeste gevallen, onbetwistbaar. Samen schetsen ze een vernietigend totaalbeeld. 

 

LEES HET 2006-RAPPORT

 

2016 onderzoek

De basis van het rapport is een nauwgezet onderzoek van de transplantatieprogramma's van honderden ziekenhuizen in China, gebaseerd op berichten in de media, officiële propaganda, medische tijdschriften, ziekenhuiswebsites en een groot aantal verwijderde websites gevonden in archief.

Het rapport analyseert ziekenhuisinkomsten, beddentellingen, bedgebruikspercentages, chirurgisch personeel, trainingsprogramma's, overheidsfinanciering en meer. Uit het rapport blijkt dat het Chinese regime 60,000 tot 100,000 transplantaties per jaar uitvoert in plaats van 10,000 per jaar (de Chinese claim).

Het rapport actualiseert twee eerdere onderzoeken; 'Body Harvest' en 'The Slaughter'.

 

LEES HET 2016-RAPPORT

DE EPISODEN

▷De David Kilgour 'Uncut'-interviewserie

Een intiem één-op-één met de befaamde oud-staatssecretaris. De kwestie van China's transplantatiepraktijken kwam in maart 2006 voor het eerst aan het licht via een klokkenluider. David Kilgour en David Matas lanceerde een onafhankelijke onderzoek. onderzoeksjournalist Ethan Gutman later deed hij zeven jaar zijn eigen onderzoek. Hij kwam tot vergelijkbare conclusies. In 2016 bundelden de drie onderzoekers hun krachten en evalueerden ze primair bronnenonderzoek naar de activiteiten van honderden transplantatieziekenhuizen in China. Op basis van mediaberichten, officiële verklaringen, medische tijdschriften, ziekenhuiswebsites en webarchief, bevindingen laten zien dat de Chinese transplantatie-industrie in slechts een paar jaar tijd een van de meest productieve ter wereld is geworden, ondanks het ontbreken van een orgaandonatiesysteem.

HET PROBLEEM

In het afgelopen decennium zijn er berichten naar voren gekomen dat het Chinese regime gewetensgevangenen vermoordt om zijn enorme, lucratieve orgaantransplantatie-industrie te bevoorraden. Nieuw bewijsmateriaal en cijfers uit primaire Chinese bronnen onthullen nu de aard en omvang van deze misbruiken.

Op 22 juni 2016 publiceerden drie gerespecteerde onafhankelijke onderzoekers een rapport van 680 pagina's dat een door de staat aangestuurde industrie illustreert die veel meer organen transplanteert - in een orde van grootte - dan kan worden verklaard door officiële bronnen, waarvan China zegt dat het geëxecuteerde gevangenen zijn en vrijwillige donateurs.

China's orgaanroof is een focus geworden van media over de hele wereld. Er zijn hoorzittingen gehouden door het Amerikaanse Congres, het Britse parlement en het Europees Parlement. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en het Europees Parlement hebben resoluties aangenomen waarin de praktijk wordt veroordeeld.

lees meer

DE ONDERZOEKEN

2006 Onderzoek

Het rapport concludeert dat de regering van China en haar agentschappen in talrijke delen van het land, in het bijzonder ziekenhuizen maar ook detentiecentra en 'volksrechtbanken', sinds 1999 een groot maar onbekend aantal Falun Gong gewetensgevangenen ter dood hebben gebracht. Hun vitale organen, waaronder nieren, levers, hoornvliezen en harten, werden onvrijwillig in beslag genomen voor verkoop tegen hoge prijzen, soms aan buitenlanders, die normaal gesproken lang moeten wachten op vrijwillige donaties van dergelijke organen in hun thuisland. 

De conclusie komt niet uit één enkel bewijsstuk, maar eerder uit het samenvoegen van al het beschouwde bewijsmateriaal. Elk deel van het beschouwde bewijsmateriaal is op zichzelf verifieerbaar en, in de meeste gevallen, onbetwistbaar. Samen schetsen ze een vernietigend totaalbeeld. 

 

LEES HET 2006-RAPPORT

 

2016 onderzoek

De basis van het rapport is een nauwgezet onderzoek van de transplantatieprogramma's van honderden ziekenhuizen in China, gebaseerd op berichten in de media, officiële propaganda, medische tijdschriften, ziekenhuiswebsites en een groot aantal verwijderde websites gevonden in archief.

Het rapport analyseert ziekenhuisinkomsten, beddentellingen, bedgebruikspercentages, chirurgisch personeel, trainingsprogramma's, overheidsfinanciering en meer. Uit het rapport blijkt dat het Chinese regime 60,000 tot 100,000 transplantaties per jaar uitvoert in plaats van 10,000 per jaar (de Chinese claim).

Het rapport actualiseert twee eerdere onderzoeken; 'Body Harvest' en 'The Slaughter'.

 

LEES HET 2016-RAPPORT

Copyright © 2017 The International Coalition to End Transplant Abuse. Alle rechten voorbehouden

Een productie van NTD Nordic / Coalition Pictures