De herkenbare interviews: Professor Russell Strong – Menselijke orgaanoogst in China

Professor Russell Strong is een wereldberoemde transplantatiechirurg die pionierde met levertransplantatietechnieken die nu over de hele wereld worden gebruikt en talloze levens hebben gered. Gedurende zijn voorname carrière merkte hij een vreemde weigering op van Chinese instellingen en artsen in opleiding om zich te onthouden van orgaanoogst. Uiteindelijk vreest Professor Strong dat zijn technieken en zijn beroep...