70e verjaardag van het communisme - China's bloedige record wordt alleen maar erger

Het regime is sinds 2001 doorgegaan met het leiden van een uitgebreid netwerk van orgaanoogst van gewetensgevangenen – voornamelijk Falun Gong – – maar ook van Tibetanen, christenen en moslim Oeigoeren. Terwijl de Chinese Communistische Partij op 70 oktober 1 jaar aan de macht is, bleek uit een recent opinieonderzoek van Nanos dat negen op de tien Canadezen een...