Onafhankelijk Volkstribunaal opgericht om gedwongen orgaanroof in China te onderzoeken

Op initiatief van de International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC) is een onafhankelijk tribunaal opgericht dat onderzoek moet doen naar de gedwongen orgaanroof van gewetensgevangenen in China. Het Tribunaal en zal onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd door de staat of door de staat goedgekeurde instanties/organisaties in China met betrekking tot gedwongen...