De Senaat van Missouri neemt unaniem een ​​resolutie aan waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijke stopzetting van de praktijk van orgaanoogst in China

Resolutie SCR 28 van het Missouri Huis van Afgevaardigden veroordeelt de gruweldaden van gedwongen orgaanextracties bij Falun Gong beoefenaars en andere gewetensgevangenen in China. De resolutie roept ook de president van de Verenigde Staten op om een ​​volledig en transparant onderzoek te doen door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken naar orgaantransplantatiepraktijken in ...