POSITIEVERKLARING – AUSTRALIAN ADVOCATEN VOOR MENSENRECHTEN

Australian Lawyers for Human Rights Position Statement on Human Organ Trafficking and Organ Transplant Tourism 1.Australian Lawyers for Human Rights (ALHR) veroordeelt de ernstige mensenrechtenschendingen door alle vormen van mensenhandel in organen, inclusief het systematische, gedwongen en door de staat gesanctioneerde orgaan mensenhandel door niet-instemmende personen, met name gevangenen en gewetensgevangenen. 2.ALHR ondersteunt ten zeerste…