FRAKTIJK UIT DAVID KILGOUR'S TOESPRAAK OVER CHINA - INTERNATIONALE LEIDERSCHAPSCONFERENTIE

door David Kilgour Toespraak gehouden op de International Leadership Conference, mede gesponsord door de Universal Peace Federation (UPF)-Japan en het Institute for Peace Policies (IPP). Keio Plaza Hotel. Tokio, 16 nov 2016 Een vrij recent opinieonderzoek van Nanos in heel Canada wees uit dat 76 procent van de Canadezen de regering in Peking wantrouwt. Ik vraag me af wat een vergelijkbare...