2016 — Het Italiaanse parlement keurde wetgeving goed die elke persoon die illegaal organen van levende mensen verkoopt, bestraft met strenge sancties en strenge gevangenisstraffen

In het nummer van 23 december 2016, Gazetta Ufficiale della Repubblica Italiana meldde dat Wet n. 236/2016 was op 11 december 2016 door president Mattarella in de wet omgezet. Dit volgt op de goedkeuring van wetsvoorstel n. 2937 door de Tweede Kamer van het Italiaanse parlement, de Kamer van Afgevaardigden, op 23 november 2016. Het wetsvoorstel n. 922 werd oorspronkelijk geïntroduceerd in het hogerhuis in 2013, en werd aangenomen in de Senaat van de Republiek op 4 maart 2015.

De hoeksteen van deze wetgeving was de invoering van een nieuw artikel van het Wetboek van Strafrecht, Kunst. 601-bis "Handel in organen afgenomen bij een levend persoon", die zware sancties, hoge boetes en strenge gevangenisstraffen oplegt aan iedereen die zich bezighoudt met organen die zijn afgenomen van levende personen.

Kunst. 601-bis "Handel in organen afgenomen bij een levend persoon"

“Ieder die op onrechtmatige wijze verhandelt, verkoopt, koopt of op enigerlei wijze en in welke hoedanigheid ook organen of delen van organen van een levende persoon verwerft of behandelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie tot twaalf jaar en met geldboete van 50,000 euro per euro 300,000. . Als de handeling is gepleegd door een persoon die een gezondheidsberoep uitoefent, wordt de straf gevolgd door een eeuwigdurend verbod op de uitoefening van het beroep.”

Twee andere artikelen binnen dezelfde wetgeving wijzigden de wetgeving van 1998 en 1999 waar nodig. Artikel 4 volledig ingetrokken wetgeving n. 458/1967, dat specifiek betrekking had op levende niertransplantaties; een expliciete afschaffing werd noodzakelijk geacht om mogelijke lichte straffen voor nierhandelaren te elimineren, in vergelijking met degenen die in andere organen handelden.

De wetgeving is in werking getreden op 7 januari 2017.


 

Tijdlijn van passage van wetgeving n. 236/2016, waarin art. 600-bis van het Wetboek van Strafrecht

4 juli 2013 rekening n. 922 geïntroduceerd in de Senaat van de Republiek
4 maart 2015 rekening n. 922 unaniem aangenomen door de Senaat. Meer informatie hier
9 maart 2015 rekening n. 2937 ingevoerd in Kamer van Afgevaardigden – Permanente Commissie (Justitie)
23 november 2016 rekening n. 2937 aangenomen door Kamer
11 december 2016 wetgeving nt 236/2016 ondertekend door president Sergio Mattarella
7 januari 2017 wetgeving nt 236/2016 in werking getreden

 

Originele wetgeving in het Italiaans