PA Huis van Afgevaardigden keurt unaniem resolutie goed tegen gedwongen orgaanroof in China

DOOR FOFG.ORG Bij Friends of Falun Gong juichen we de goedkeuring van Huisresolutie 1052 van het Huis van Afgevaardigden van Pennsylvania toe met een stemmen van 198 tegen nul. De korte titel van de resolutie op de website van de Algemene Vergadering van de PA is: “Een resolutie die de medische gemeenschap van dit Gemenebest aanmoedigt om het bewustzijn van onethische organen te vergroten...