Update over aantallen - Orgaantransplantaties en bronnen in China

door David Matas Opmerkingen voorbereid voor een parallelle en posterpresentatie voor het World Trade Congress, San Francisco, Californië, VS, 29 juli 2014) Hoeveel orgaantransplantaties zijn er elk jaar in China? Wat zijn de bronnen van deze organen? David Kilgour en ik, in een rapport dat eerst in juli 2006 en vervolgens in januari werd gepubliceerd...

Orgaanverwerving van geëxecuteerde gevangenen in China

Door de American Society of Transplantation en de American Society of Transplant Surgeons Orgaanverkrijging van geëxecuteerde gevangenen in China wordt internationaal veroordeeld, maar deze praktijk gaat onverminderd door in 2014. Dit ondanks herhaalde aankondigingen van de Chinese autoriteiten dat constructieve maatregelen zijn genomen om te voldoen aan aan aanvaarde ethische normen. Hoewel er unaniem is...