Reactie op een opmerking van Dr. Jeremy Chapman – door David Matas

Reactie op een opmerking van Dr. Jeremy Chapman 07 december 2013 Dr. Jeremy Chapman, voormalig president van The Transplantation Society, wordt geciteerd als iemand die deze opmerking heeft gemaakt over het doden van Falun Gong voor hun organen: “Ik hoorde uw beschuldigingen dat het gebeurt. Ik heb geen bewijs gezien van het gebruik van geëxecuteerde gevangenen, andere...