Staatsorganen – Inleiding

Het doel van de geneeskunde is zorg te verlenen aan degenen die lijden. De eed van Hippocrates verplicht artsen ertoe geen kwaad te doen. Het geven van een dodelijk medicijn aan iemand of het adviseren van een dergelijke actie is in strijd met die eed. Toch kunnen we in China zien dat dit ethische principe wordt geschonden door het afnemen van organen van gevangenen, ...