Verslag 2006 - Bloedige oogst

 

Herzien rapport over beschuldigingen van orgaanroof van Falun Gong beoefenaars in China

De Coalitie voor Onderzoek naar de Vervolging van Falun Gong in China (CIPFG), vroeg David Matas en David Kilgour om beschuldigingen van orgaanroof van Falun Gong beoefenaars in China te onderzoeken. De coalitie is een niet-gouvernementele organisatie geregistreerd in Washington, DC, VS met een filiaal in Ottawa, Canada.

Het verzoek was om beschuldigingen te onderzoeken dat staatsinstellingen en werknemers van de regering van de Volksrepubliek China organen hebben geoogst van levende Falun Gong-beoefenaars, waarbij de beoefenaars daarbij werden gedood. In het licht van de ernst van de beschuldigingen en onze eigen inzet voor de eerbiediging van de mensenrechten, hebben we het verzoek aanvaard.

David Matas is een immigratie-, vluchtelingen- en internationale mensenrechtenadvocaat in een privépraktijk in Winnipeg. Hij is actief betrokken bij de bevordering van respect voor mensenrechten als auteur, spreker en deelnemer in verschillende niet-gouvernementele mensenrechtenorganisaties.

David Kilgour is een voormalig parlementslid en voormalig staatssecretaris van de regering van Canada voor de regio Azië-Pacific. Voordat hij parlementariër werd, was hij procureur des Konings. De biografieën van beide auteurs zijn als bijlagen bij dit rapport gevoegd.

"Na maanden van onderzoek, inclusief undercoverinterviews met artsen in 12 provincies in China, komen we tot de betreurenswaardige conclusie dat deze beschuldigingen waar zijn."

– Hon David Kilgour, JD Voormalig Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Azië-Pacific