Ơn thỉnh nguyện gửi tới cao ủy nhân quyền liên hiệp quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên pháp qpâitg quungi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi.

 

Nel 2013, Hiệp Hội Các Bác Sỹ Chống Mổ Cướp Nội Tạng (DAFOH.org)! nhân lương tâm tại Trung Quốc.

Ơn thỉnh nguyện cũng kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ối với nhóm tu lu lu tuyện thần 'pháp luân công', vốn là những nh ạ ộC.

Trong giữa tháng 7 và tháng 11 năm 2013, đã có gần 1,5 triệu người tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện và bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với việc kêu gọi chấm dứt tội ác chưa từng thấy này. Vào ngày 12 Tháng 12 năm 2013, nghị viện châu âu đã thông qua một nghị quyết mang tính khẩn cấp ối với việc cưỡng bức thu hoại tạng tại trung quốc.

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đã ược báo ộng về những bằng chứng của việc cưỡng bức thu hoạch nội từ ừ ừc ọc viên pháp ạ gh. Chúng tôi hiểu được rằng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, vốn là những nạn nhân chủ yếu của tội ác chống nhân loại này, là một hình thức tội ác vô cùng kỳ dị và chưa từng có trong lịch sử xưa nay.

Chúng tôi hi vọng rằng sự kết thúc của việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công cũng sẽ xóa bỏ tình trạng c ưỡng bức thu hoạch nội tạng một cách vô đạo đức này đang áp dụng với các nhóm thiểu số khác tại Trung Quốc: người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các tín đồ Thiên Chúa giáo Gia Đình.

Nhân đây, chúng tôi yêu cầu Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc về việc:

  1. Yêu cầu Chính phủ Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tạ tữ
  2. Tiến hành ngay các cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn ể truy tố các thủ phạm có liên quan ếi ác chống nhân loại này, mà m org đ ò ò ò ò ò ò ò òc òc òc òc òc.
  3. Yêu cầu chính phủ trung quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại tàn ộc ối với pháp luân cè tạc từc từc ọC ọC ọC.
Tôi, người ký tên dưới đây, cho phép tổ chức 'Hiệp Hội Các Bác Sỹ Chống Mổ Cướp Nội Tạng' (DAFOH.org) sử dụng bản gốc hoặc bản sao của bản tuyên bố có chữ ký của tôi, và đệ trình lên Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Hiệp Hội Cấy Ghép, tất cả các chính phủ và quốc hội, và các tổ chức đáng tin cậy khác, ể giúp sao *, là không nhất thiết phải điền vào.

Thông tin liên lạc của bạn sẽ chỉ được sử dụng để trình bày trong bối cảnh của đơn thỉnh nguyện này. Thông tin liên lạc của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ ben thứ ba nào.